Regnskab 2021

                                                

 

    Regnskab Budget Diff iforhold
    2021 2021 Budget
    kr. kr.  
Indtægter:        
Kontingent                      160.000,00          158.400,00           1.600,00
Renter indtægter                             431,69                431,69
Rente-gebyr                         -1.847,31    
Indtægter i alt:                      158.584,38          158.400,00              184,38
         
Udgifter:        
         
Grønne områder:        
Ordinær pasning af de grønne områder                      131.617,53          121.000,00         10.617,53
Vedligehold. af legeplads                          3.947,60              3.000,00              947,60
Vedligehold stil v. legeplads                          1.500,00              8.000,00          -6.500,00
Grønne områder i alt:                      137.065,13          132.000,00           5.065,13
         
Arrangementer:        
Fastelavnsfest                                   -                1.800,00          -1.800,00
Sankt Hans bål                                   -                2.000,00          -2.000,00
Juletræs fest                  1.200,00          -1.200,00
Arrangementer i alt:                                   -                5.000,00          -5.000,00
         
Administration:        
Forsikringer                          3.558,19              3.200,00              358,19
Kontorartikler/PBS/informationsudsendelse/telefon                        10.011,89            15.000,00          -4.988,11
Ekstern bogholder                          6.000,00              6.000,00                    -  
Administration i alt:                        19.570,08            24.200,00          -4.629,92
         
Møder:        
Generalforsamling                  2.000,00          -2.000,00
Bestyrelsesmøder                          1.020,85              2.000,00            -979,15
Møder i alt:                          1.020,85              4.000,00          -2.979,15
         
         
Udgifter i alt:                      157.656,06          165.200,00          -7.543,94
         
Resultat:                             928,32             -6.800,00           7.728,32
         
AKTIVER:   PASSIVER:    
         
Kassebeholdning   Primo 2021   15.350,95
Bankbeholdning  13.679,27 Skyldig beløb    
Debitorer 2600 resultat 2021   928,32
         
Ialt kr. 16.279,27 I alt kr.   16.279,27