Regnskab 2020

                                                

Indtægter                                     Regnskab              Budget              Dif.

Kontingent                                  156300,00             158.400,00      - 2100,00

 

Udgifter:     De grønne områder 

ordinær pasning                          105.306,20            118.000,00    -12693,80

Vedligehold Legeplads                   20,518,75               5,000,00     15,518,75 

Grønne områder i alt                   125,824,95            123,000,00       2824,95

 

Arrangementer :

Fastelavnsfest                                   840,00                 1.800,00       -960,00

Sankt Hans Bål                                                              3.000,00     -3.000,00

Juletræ fest                                                                  1.200,00     -1200.00

Arrangementer                                  840,00                   6.000,00     5.160.00

 

Administration :

Forsikringer                                     2.878,01                 3.200,00        -321,99

Garant bervis                                 20.000,00   

Konto /PBS/ Telefon/ Informatien   13.697,24               15.000,00         -1302,76

Administration        ialt                   36.575,25               18.200,00        18.375,25

 

Møder:

Generalforsamling                            1.625,30                  2.000,00         -374,70

Bestyrelses møder                               364,30                  2.500,00        -2135,70 

Møder ialt                                        1.989.60                  4.500,00        -2510,40

 

Udgifter ialt                                    165.229,80             151.700,00       13.529,80 

Resultat                                             -8.929,80                6.700,00     -15.629,80 

 

Aktiver                                                        Passiver

Kassebeholdning                      0                   Primo 2019                    24280,00

Bank beholdning           15.350,95                      Skyldige Beløb                       0

Debitor                                 0,00                      Resultat 2020           -8.929,80

 

Ialt                                15,350,95                      I alt i kr                    15350,95   

                                                                              

                                                                                                        

 
What do you want to do ?
New mail