Generalforsamling / Referat / Regnskab 2019 Februar 2020

 1 Formanden bød velkommen 

Valg af Dirigent. Henrik List.

Beretning ved Formand Palle Ulriksen.

Beretning for grundejerforeningen Vestparken 2019.

Legepladsen har fået en omgang GORI.

 

Lavede et opslag på Facebook med nogle datoer hvor vi skrev, at vi ønskede lidt hjælp til at give legepladsen og legehuset en omgang GORI. Der var nogle stykker som havde tid til at give en hånd med. En stor tak for hjælpen til dem.

 

Hjerte starter.

Vi har også søgt Tryg Fonden om penge til en hjertestarter i 2019. Men vi har ikke været heldige at komme i betragtning endnu. 

Det som vi gør nu er at vi spørger de erhvervsdrivende i og omkring Spentrup, om et sponsorat, hvor de så kommer på vores hjemmeside. http://www.vestparken-spentrup.dk/

Alle som vil give et bidrag er selvfølgelig velkommen.

Vi håber at kunne samle kr. 17.000,- ind skulle der kommen flere penge ind bliver de brugt til driften af hjertestarteren.

Placeringen af hjertestarteren er for enden af Sorte Madsvej.

 

Fastelavn. Der var21 som var med til sjov og blade.  

 

Juletræ. Der var 23 som fik en dejlig oplevelse.

 

Sankt Hans.

Til Sankt Hans i 2019 grillede bestyrelsen i stedet for ”grill selv” pølser til både store og små, det var ikke en dum ide, så det gør vi igen næste år. Der blev spist pølser med brød og hyggede på de medbragte tæpper og stole. 

En stor tak for opbakning ved Sankt Hans skal det lyde fra bestyrelsen.

 

Skrællespandene i området bliver brugt flittigt, også til husholdnings affald, det er de skrællespande ikke beregnet til.

De er beregnet til hunde poser og lettere småt affald. Der er plads til flere hundeposer, så bare husk, samle dem op, og putte i.  

 

Facebook bliver brugt meget til alt muligt, rigtig godt.

 

Husk at kikke på vores hjemmeside engang imellem. Der er information om de arrangementer vi har samt andet info.

 

Tak for jeres henvendelser i løbet af året. Det er dejligt at bestyrelsen bliver orienteret om hvad der sker i området. Det er både på mail, sms og Facebook.

 

Tak for et godt samarbejde til de øvrige bestyrelses medlemmer. Og tak til Jesper Christensen for hans arrangement i bestyrelsen og et godt samarbejde.

 

Palle Ulriksen.

Godkendt.

3)

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  V / Betina Thomsen.

Regnskabet godkendt.  

4) forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslog  samme kontigent ( 1200. 00 kr ) årligt som betales i januar måned  pr hustand.-

5) Indkomne forslag  ( ingen).

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer ( Betina Thomsen genvalgt for 2 år Kasser )

                                                  ( karl Erik Pedersen Genvalgt for 2 år)

 Jesper Christensen ønskede ikke at stille op til endnu en periode og besttyrelsen takker Jesper for sit gode samarbejde. ( Steen  Tersted blev valgt for en 2 årig periode)

7) Valg af suppleanter ( Bente og Jimmy blev genvalgt)

8)Valg af Revisor og revisorsuppleant. Revisor Lars Pedersen Supleant Ulf

9) Eventuelt : Der blev spurgt på hvor hjertestarter skal hænge og vedligehold af denne.

Bestyrelsen fortalte at vi arbejder på sagen men den biver ophængt ved enden af Sorte Madsvej ( mads Egelundsvej 1) 

Vedligehold  : Da vi ikke har besluttet hvad model det skal være endnu må vi sige at vi arbejder på forskellige løsninger. 

Vi har forhørt os på nogle modeller hvor den årlige vedligehold ligger på omkring 1200 kr.

Vi arbejder på at få n model der er varme og lys ved-

som sagt er vi på lige omkring 12000 kr og håber på at få samlet de sidste ind hurtigst muligt.

tak til alle har støttes os.

Vh Bestyrelsen

Per