Marts 2020

Det grønne område 2020

I år er det pasning af det grønne område / vedligehold 

Området er nu blevet meget nemmere og passe.  

Der er plantet en masse små buske og der er nogle opstammet træer.

Vi gennemgår området sammen Torben Jensen og aftaler løbende om der skal laves noget.

 

Grønne områder 2018

 

 

  

 Vedr. bevoksningen langs Bispevangen 2018 .

Bestyrelsen har her i efteråret 2017  besluttet at fortsætte i 2018 med rydningsarbejde mod Bispevangen.

Vi har indgået aftale med anlægsgartner, om at vi ønsker at fortsætte renovering af området mod Bispevangen arbejdet vil foregå her i foråret. 

Aftalen er udtyndning af træer og buske mod Bispevangen og op mod trekanten.

Opstamning af blivende træer.

Rydning samt bortkørsel af rødder.

Arealet finreguleres og tilsås med græs .

Ved legeplads monteres 50 meter vildthegn .

   

2017

 

Bestyrelsen og frivillige bebore har fjernet det, som ikke er bevaringsværdigt, langs Bispevangen. I første omgang fra Rønne Allé og ned langs Bispevangen til legepladsen, evt. videre. Det vil gøre vores område mere attraktivt at bo og leve i. 

Ligeledes vil det spare grundejerforeningen for en del udgifter til vedligeholdelse fremadrettet. 

Det hele skal hvile sommeren over så vi kan begynde at nyplante der hvor er blevet store

huller i beplantningen. Der vil blive plantet noget som er noget nemmere at holde. Vi regner med at nyplantning vil ske i oktober måned.

Vi vil gerne sige en stor tak til alle som har hjulpet med de grønne områder.  

Bestyrelsen.

 

 Hej Så blev det efterår og Anlægsgartner Torben Jenser er nu godt igang med at planere og så græs. Der bliver fældet lidt flere træer og dem der bliver op stammes. Der bliver plantet ca. 200 planter i små klynger og der sås græs i mellem træerne så det framover bliver noget nemmere at holde.

Bestyrelsen.

 

 

 

                                           

            

I