De Grønne områder 2017

                  

 

Til beboerne i Vestparken og Rønneparken. 

 Vedr. bevoksningen langs Bispevangen. 

Bestyrelsen har en plan om at fjerne det, som ikke er bevaringsværdigt, langs Bispevangen. I første omgang fra Rønne Allé og ned langs Bispevangen til legepladsen, evt. videre. Det vil gøre vores område mere attraktivt at bo og leve i. 

Ligeledes vil det spare grundejerforeningen for en del udgifter til vedligeholdelse fremadrettet. 

Det er et stort projekt som vil koste mange penge. Men hvis vi kunne give et nap med hver i sær, nogle timer, 1. dag eller måske 2. dage kunne vi spare en del penge. Og lave det til et fælles projekt til gavn for os alle.  

Vi forestiller os opgaverne således.: 

Vi skal bruge én med en motorsav. Så er der 3. motorsave i alt. 

Vi skal bruge nogle til at trække de træer, som fældes og som skal flises, ud på græs stykket.  

Ligeledes skal vi bruge nogle stykker til at fodre flisehuggeren. Vi har lejet en flisehugger som er monteret på en traktor, 

Vi har følgende datoer.: 

Lørdag d. 14. januar 2017 fra kl. 9.00 til kl. 12.00 – frokost til kl.12.45. fra kl.12.45 til kl. 16.00. 

Søndag d. 15. januar 2017 fra kl. 9.00 til kl. 12.00 – frokost til kl. 12.45. fra kl. 12.45 til kl. 16.00  

Lørdag d. 21. januar 2017 fra kl. 9.00 til kl. 12.00 – frokost til kl. 12.45. fra kl. 12.45 til kl. 16.00 

Søndag d. 22. januar 2017 fra kl. 9.00 til kl. 12.00 – frokost til kl. 12.45. fra kl. 12.45 til kl. 16.00  

Bestyrelsen sørger for forplejning til hjælperne dagen igennem. 

Udgifterne til motorsavene godtgøres ( vi har benzin og Olie). 

Alle er velkommen fra og med 16. år (Ingen børn på pladsen). 

Vi har forsikring hvis uheldet skulle ske. 

Send venglist en mail til psu@fiberpost.dk med mobil nr. og hvilken dato og hvilket tidspunkt det passer dig/jer. 

Vi vil hurtigst muligt lave en arbejdsplan og sende en SMS til jer hver især med tidspunkter og datoer.  

Vi håber på opbakning til dette projekt, så vi kan gøre vores område endnu skønnere til gavn for os alle. 

 

 

Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

                                           

            

I