Budget 2022

 

Vestparkens grundejerforening Budget 
  2022
  kr.
Indtægter:  
Kontingent               184.800,00
Indtægter i alt:               184.800,00
   
Udgifter:  
   
Grønne områder:  
Ordinær pasning af de grønne områder               121.000,00
Vedligehold. af legeplads                 25.000,00
Vedligehold stil v. legeplads  
Grønne områder i alt:               146.000,00
   
Arrangementer:  
Fastelavnsfest                  1.800,00
Sankt Hans bål                  2.000,00
Juletræs fest                  1.200,00
Arrangementer i alt:                  5.000,00
   
Administration:  
Forsikringer                  3.700,00
Kontorartikler/PBS/informationsudsendelse                 19.700,00
Ekstern bogholder  
Administration i alt:                 23.400,00
   
Møder:  
Generalforsamling                  2.000,00
Bestyrelsesmøder                  2.000,00
Møder i alt:                  4.000,00
   
   
   
   
Udgifter i alt:               178.400,00
   
Resultat:                  6.400,00