Budget 2020

Vestparkens grundejerforening Budget 
  2020
  kr.
Indtægter:  
Kontingent                                     158.400.00
Renter                                            
Indtægter i alt:                                      158.400.00
   
Udgifter:  
   
Grønne områder:  
Ordinær pasning af de grønne områder                                      115.000,00
Legeplads rydning iflg. Tilbud  
Vedligehold. af legeplads                                          5.000,00
Rydning mod Bispevangen fra legeplads til Rønnealle                                          
Grønne områder i alt:                                      120.000,00
   
Arrangementer:  
Fastelavnsfest                                          1.800,00
Sankt Hans bål                                          3.000,00
Juletræs fest                                          1.200,00
Arrangementer i alt:                                          6.000,00
   
Administration:  
Forsikringer                                          3,000,00
Kontorartikler/PBS/informationsudsendelse                                        15.000,00
Administration i alt:                                        18.500,00
   
Møder:  
Generalforsamling                                          1.000.00
Bestyrelsesmøder                                          2.500,00
Møder i alt:                                          3.500.00
   
   
   
   
Udgifter i alt:                                      147.500.00
   
Resultat:                                         -10.900.00
   
   
Marts 2020  
Bestyrelsen